Gulvafslibning – Vi giver dig billig gulvafslibning priser

Gulvafslibning er måden hvorpå man forbereder en gulvbehandling. Hvordan foregår afslibning af trægulve? For at der ka påføres en gulvbehandling er det nødvendigt at den gamle overflade på trægulvet fjernes. Vi er et gulvfirma der kun beskæftiger os med trægulve og ikke andre gulvtyper som for eksempel:

 • Gulvafslibning hvor den øverste del af trægulvet får fjernet den gamle overflade. Der benyttes sandpapir til afslibning af trægulve hvorefter der kan påføres en gulvbehandling med lak, lud, sæbe, voks eller olie. Gulvrenovering, gulvarbejde og gulvopgaver af forskellig art udføres. Grovslibning, let slibning, mellemslibning eller måske fuldslibning er vores speciale. På billedet ses et gammelt og grimt trægulve der bliver aflebet og får en ny gulvbehandlingBeton
 • Marmor
 • Klinker
 • Vinyl
 • Linoleumgulve
 • Gulvtæpper
 • Terazzo

og andre.

Hvad er en gulvafslibning?

Som sagt er gulvafslibning måden at fjerne den gamle gulvbehandling på, og her er vi specialister. Der anvendes en gulvslibemaskine som ved hjælp af sandpapir går ind og afsliber den gamle lak, eller hvilken overflade der er på træet. Gulvsliberen har en valse hvorpå der er påsat sandpapir som ved rotation afsliber overfladen. Selve afslibningen kan gradueres afhængig af hvor grovkornet eller finkornet en sandpapir der benyttes.

Billig gulvafslibning priser i København

Som udgangspunkt anvendes en grov sandpapir i starten som skiftes ud og blier finere og finere, indtil den afsluttende finish er opnået. En almindelig gulvafslibning består normalt af 4 – 5 afslibninger med forskellig kornet sandpapir. Endvidere foretages gulvafslibningen på en sådan måde, at den tilpasses til træet og trægulvet. Der er ingen grund til at fjerne mere af selve træmaterialet end højest nødvendigt, og derfor udføres afslibningen så nænsom og blidt som overhovedet muligt. Gulvmanden kan vælge at afslibes:

 • På tværs
 • Diagonalt
 • På langs

af trægulvets længderetning. Hvilket vil sige langs gulvbrædderne eller parketstavene. Måden hvorpå det gøres afhængig af gulvoverfladens beskaffenhed samt træets tilstand.

Gulvtjek og gulvvurdering

Finder gulvmanden at der efter et gulvtjek og gulvvurdering, er bølger eller mindre niveauforskelle i gulvet, kan det være nødvendigt at starte med en afslibning på tværs eller diagonalt. Dette for at udjævne skævheder samt dale og forhøjning er i træet.

“Vi oplever ofte trægulve der ‘bølger’ hvilket vil sige at gulvet ikke er helt plant. Dette skyldes ofte svingninger i temperatur og luftfugtighed, eller at træet har været udtørret og misligeholdst i længere tid.”

Derfor er det nødvendigt at tilpasse gulvafslibningen efter gulvet beskaffenhed, herunder indstillingen af slibeniveauet, typen og størrelsen af ‘kornet’ på sandpapiret, samt ikke mindst om gulvet skal afslibes på tværs, diagonalt eller på langs.

Gulvmanden er specialist i gulvafslibning

Selve finjusteringen og tilpasningen af gulvmaskinens dybdegang er særdeles vigtig for at opnå den rette finish og det bedste resultatet. Det er netop disse specielle forhold der gør, at en gør-det-selv gulvsliber ikke kan udføre gulvarbejde på den samme måde som en professionel fagmand. Han har ikke mindst den fornødne viden og ekspertise samt erfaring som er nødvendigt og som sikrer at gulvarbejdet bliver udført på en håndværksmæssigt korretkt måde.

Her får du en smuk og slidstærk finish

Det er nødvendigt for at opnå den ønskede finish samt at være sikker på at gulvet får den optimale holdbarhed og slidstyrke. Mange tror fejlagtigt at en gulvafslibning blot er det at man sliber gulvet over en enkelt gang, men som tidligere nævnt er det en proces som består af forskellige afslibnigner. Denne proces kaldes en fuldslibning og består af følgende:

 • Grovslibning
 • Mellemslibning
 • Finslibning
 • Polering

Til hver af disse former for afslibningsprocesser hører egne ‘kornet’ sandpapir:

 • Korn 24 – 48 Grovslibning
 • Korn 60 – 80 Mellemslibning
 • Korn 100 – 120 Finslibning

Når alle sandkornene har været anvendt på den rette måde har gulvet fået en fuldslibning og vil stå helt nøgent og bart samt være klar til en gulvbehandling.

Gulvslibemaskine og gulvsliber leje

Til en gulvafslibning benyttes de forskellige former for gulvslibere, her menes gulvslibemaskiner af forskellig art og karakter. Med andre ord har hver gulvslibemaskine sin funktion og særegnethed. Vi benytter følgende gulvslibemaskiner i vores professionelle gulvsetup:

 • Båndsliber (Valsemaskine)
 • Kantsliber
 • Hjørnesliber
 • Rondelsliber
 • Støvsuger

Den store båndsliber kaldes også for en valsesliber, idet den har en valse med påsat sandpapir. Denne maskine er stor og vejer mange kilo. Den benyttes primært på de store flader, hvor kantsliberen anvendes fortrinsvis under radiatorer, hjørner samt andre ufremkommelige steder. Hjørnesliberen benyttes til hjørner, dørtrin og andre steder.

NOTE: Hvor rondelsliberen primært benyttes til mellemslibninger, finslibninger samt polering af voksbehandlet og oliebehandlede gulvet.

Gør-det-selv gulvafslibning

Går du med en gør-det-selv mand i maven er det naturligvis muligt at udføre en gulvafslibning selv. Hjemmegjort gulvafslibning er lykkedes for nogen men langt fra alle. Har du en håndværksmæssig baggrund eller lide handymand i blodet? Så kan afslibning med held udføres af en gør-det-selv mand. Her kan man i større byggemarkeder og farvehandlere leje en gulvslibemaskine og udføre gulvafslibningen selv. Modsat en professionel gulvslibmaskine der vejer 72 kg, så vejer en udlejningsmaskine kun 28 kr så den let og behændigt kan lægges ind i et baggagerum på en bil. Det er dog besværligt at afslibe et trægulve, når der ikke er mere tyngde på maskinen. Derfor tilråder vi at leje en professionel gulvslibemaskine. Sådanne gulvslibemaskiner udlejer vi til en forholdsmæssig fornuftig pris.

Prisen for at leje et sæt med:

 • Båndslibemaskine
 • Kantslibemaskine
 • Hjørneslibemaskine
 • Rondelsliber/polermaskine
 • Industristøvsuger

er kr 1400 pr. døgn, og minimum i 2 døgn. Der afhæntes og bringes selv, og du er fritstillet for hvor du vil købe gulvmebandlingen samt det sandpapir, gulvmateriale og rekvisitter som må benyttes. Til slut skal jeg nævne, at det er muligt at foretage en gulvafhøvling der hvor en gulvafslibning ikke er muligt. En gulvafhøvling tager 3 – 4 mm af selve træet, og benyttes hvor der er fernis, maling, tæppetreester, limrester, spartel eller andet besværligt på gulvet.